top of page

copyright

 

Alle op deze site afgebeelde illustraties, teksten, foto's, zijn in eigendom van Hesther de Jong-Nijland en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hesther de jong-Nijland. Voor meer informatie, stuur een bericht naar info@studiosterre.nl

bottom of page